Header page

Bảng báo giá in Tiêu đề thư

Bảng giá in Tiêu đề thư, tương ứng với số lượng, chất liệu, quy cách để quý khách lựa chọn và so sánh.

Áp dụng cho in Tiêu đề thư bằng máy in offset 4 màu

GIẤY OFF 80GSMBẢNG GIÁ TIÊU ĐỀ THƯ (21×29,7CM)
MÀU/CHIẾC1.000
CHIẾC
2.000
CHIẾC
3.000
CHIẾC
4.000
CHIẾC
5.000
CHIẾC
10.000
CHIẾC
GHI CHÚ:
 • Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT.
 • Gia công hoàn thiện thành phẩm.
 • Thời gian giao hàng 2-3 ngày
 • In trên máy in công nghiệp Offset 4 màu
1 MÀU 478 đ 343 đ 301 đ 280 đ 266 đ 235 đ
2 MÀU 677 đ 442 đ 370 đ 335 đ 313 đ 265 đ
3 MÀU 876 đ 541 đ 440 đ 390 đ 360 đ 295 đ
4 MÀU 1.075 đ 639 đ 509 đ 445 đ 407 đ 326 đ

 

GIẤY OFF 100GSMBẢNG GIÁ TIÊU ĐỀ THƯ (21×29,7CM)
MÀU/CHIẾC1.000
CHIẾC
2.000
CHIẾC
3.000
CHIẾC
4.000
CHIẾC
5.000
CHIẾC
10.000
CHIẾC
GHI CHÚ:
 • Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT.
 • Gia công hoàn thiện thành phẩm.
 • Thời gian giao hàng 2-3 ngày
 • In trên máy in công nghiệp Offset 4 màu
1 MÀU 536 đ 396 đ 352 đ 329 đ 315 đ 281 đ
2 MÀU 735 đ 494 đ 421 đ 384 đ 362 đ 311 đ
3 MÀU 934 đ 593 đ 490 đ 440 đ 409 đ 341 đ
4 MÀU 1.133 đ 692 đ 560 đ 495 đ 456 đ 372 đ

 

GIẤY OFF 120GSMBẢNG GIÁ TIÊU ĐỀ THƯ (21×29,7CM)
MÀU/CHIẾC1.000
CHIẾC
2.000
CHIẾC
3.000
CHIẾC
4.000
CHIẾC
5.000
CHIẾC
10.000
CHIẾC
GHI CHÚ:
 • Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT.
 • Gia công hoàn thiện thành phẩm.
 • Thời gian giao hàng 2-3 ngày
 • In trên máy in công nghiệp Offset 4 màu
1 MÀU 594 đ 448 đ 402 đ 379 đ 364 đ 327 đ
2 MÀU 793 đ 547 đ 472 đ 434 đ 411 đ 357 đ
3 MÀU 992 đ 646 đ 541 đ 489 đ 458 đ 387 đ
4 MÀU 1.191 đ 745 đ 610 đ 545 đ 505 đ 418 đ