Header page

Bảng Báo giá in Phong bì A5

Bảng báo giá in Phong bì A5, tương ứng với số lượng, chất liệu, quy cách để quý khách lựa chọn và so sánh.

Áp dụng cho in Phong bì A5 bằng máy in offset 4 màu

GIẤY OFF 80GSMBẢNG GIÁ IN PHONG BÌ A5 (17X25CM)
MÀU/CHIẾC1.000
CHIẾC
2.000
CHIẾC
3.000
CHIẾC
4.000
CHIẾC
5.000
CHIẾC
6.000
CHIẾC
8.000
CHIẾC
10.000
CHIẾC
GHI CHÚ:
 • Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT.
 • Gia công hoàn thiện thành phẩm nắp dán băng keo.
 • Thời gian giao hàng 4-5 ngày
 • In trên máy in công nghiệp Offset 4 màu
1 MÀU 730 đ 610 đ 570 đ 550 đ 535 đ 525 đ 515 đ Call
2 MÀU 930 đ 725 đ 655 đ 620 đ 595 đ 580 đ 570 đ Call
3 MÀU 1.135 đ 840 đ 740 đ 690 đ 660 đ 640 đ 625 đ Call
4 MÀU 1.335 đ 950 đ 825 đ 760 đ 720 đ 670 đ 675 đ Call

 

GIẤY OFF 100GSMBẢNG GIÁ IN PHONG BÌ A5 (17X25CM)
MÀU/CHIẾC1.000
CHIẾC
2.000
CHIẾC
3.000
CHIẾC
4.000
CHIẾC
5.000
CHIẾC
6.000
CHIẾC
8.000
CHIẾC
10.000
CHIẾC
GHI CHÚ:
 • Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT.
 • Gia công hoàn thiện thành phẩm nắp dán băng keo.
 • Thời gian giao hàng 4-5 ngày
 • In trên máy in công nghiệp Offset 4 màu
1 MÀU 805 đ 680 đ 640 đ 615 đ 600 đ 595 đ 585 đ Call
2 MÀU 1.005 đ 795 đ 725 đ 690 đ 665 đ 650 đ 635 đ Call
3 MÀU 1.210 đ 910 đ 810 đ 760 đ 730 đ 705 đ 690 đ Call
4 MÀU 1.415 đ 1.022 đ 895 đ 830 đ 789 đ 765 đ 745 đ Call

 

GIẤY OFF 120GSMBẢNG GIÁ IN PHONG BÌ A5 (17X25CM)
MÀU/CHIẾC1.000
CHIẾC
2.000
CHIẾC
3.000
CHIẾC
4.000
CHIẾC
5.000
CHIẾC
6.000
CHIẾC
8.000
CHIẾC
10.000
CHIẾC
GHI CHÚ:
 • Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT.
 • Gia công hoàn thiện thành phẩm nắp dán băng keo.
 • Thời gian giao hàng 4-5 ngày
 • In trên máy in công nghiệp Offset 4 màu
1 MÀU 890 đ 755 đ 710 đ 685 đ 670 đ 660 đ 650 đ Call
2 MÀU 1.080 đ 870 đ 795 đ 755 đ 735 đ 715 đ 705 đ Call
3 MÀU 1.285 đ 980 đ 880 đ 830 đ 795 đ 775 đ 760 đ Call
4 MÀU 1.490 đ 1.095 đ 965 đ 900 đ 860 đ 830 đ 810 đ Call

 

GIẤY OFF 140GSMBẢNG GIÁ IN PHONG BÌ A5 (17X25CM)
MÀU/CHIẾC1.000
CHIẾC
2.000
CHIẾC
3.000
CHIẾC
4.000
CHIẾC
5.000
CHIẾC
6.000
CHIẾC
8.000
CHIẾC
10.000
CHIẾC
GHI CHÚ:
 • Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT.
 • Gia công hoàn thiện thành phẩm nắp dán băng keo.
 • Thời gian giao hàng 4-5 ngày
 • In trên máy in công nghiệp Offset 4 màu
1 MÀU 955 đ 825 đ 780 đ 755 đ 740 đ 725 đ 715 đ Call
2 MÀU 1.160 đ 940 đ 865 đ 825 đ 800 đ 785 đ 770 đ Call
3 MÀU 1.360 đ 1.065đ 950 đ 895 đ 865 đ 840 đ 825 đ Call
4 MÀU 1.565 đ 1.160đ 1.035 đ 965 đ 922 đ 900 đ 875 đ Call