Header page

Bảng giá thiết kế lịch độc quyền

 

STT

Quy cách sản phẩm Lịch Tết

Giá thiết kế Lịch độc quyền (VNĐ)

Thời gian 

Phí Giấy phép 

Tổng thời gian

1

Lịch tết treo tường 5 tờ

2.500.000

05 ngày

2.500.000 VNĐ

20-25 ngày

2

Lịch tết treo tường 7 tờ

3.500.000

07 Ngày

3

Lịch tết để bàn 13 tờ

4.500.000

07 Ngày