Header page

Bảng giá in ấn thành phẩm lịch treo tường độc quyền

 

 

 

STT

Quy cách Lịch tết độc quyền

Số lượng

Đơn vị tính

Giá tham khảo (VNĐ/cuốn)

01

Lịch nẹp thiếc 05 tờ
- Kích thước (45×70) cm
- Giấy Couchure 115gsm
- In offset 04 màu
- Nẹp thiêc thành phẩm
- Túi nilong ống

500

Cuốn

37.000

1.000

Cuốn

29.000

2.000

Cuốn

21.000

02

Lịch lò xo 07 tờ
- Kích thước (40×60) cm
- Giấy Couchure 200gsm
- In offset 04 màu
- Vào loxo thành phẩm

500

Cuốn

38.000

1.000

Cuốn

31.000

2.000

Cuốn

28.000