Header page

Bảng giá in ấn thành phẩm lịch để bàn độc quyền

STT

Quy cách Lịch tết độc quyền

Số lượng

Đơn vị tính

Giá tham khảo (VNĐ/cuốn)

01

Lịch để bàn 13 tờ
- Kích thước (16×22) cm
- Giấy Couchure 210gsm
- In offset 04 màu 02 mạt
- Gia công đế simili bồi trên carton 1200gsm

500

Cuốn

37.000

1.000

Cuốn

28.000

2.000

Cuốn

23.000