Header page

Cách xuất film in CMY 3 màu nhưng vẩn có màu đen (K) như 4 màu

Kỹ thuật làm file khi xuất film, chỉ có 3 màu CMY nhưng vẫn có K trên sản phẩm bình thường (cái này giúp ích có lợi cho nhà in chỉ in 3 màu CMY thay vì phải in 4 màu CMYK nhưng vẫn có màu K(đen).

 

Phương pháp này chỉ áp dụng cho hình ảnh, các bạn thiết kế lưu ý, bất kể thiết kế bằng corel, Ai, hay gì đó khi thiết kế không chọn màu đen trong thông số màu, còn về hình ảnh thì có thể chuyển nó sang 3 màu CMY bằng cách như sau.

 

Đầu tiên chuyển hình ảnh sang mode RGB trong Photoshop: vào Edit/color setting/ ta sẽ thấy xuất hiện bảng (hình vẽ) , trong textbox CMYK--->chọn custom CMYK-->black generation---> none