Bài viết

Giấc Mơ Trưa

6th September 2013 News gallery

Em nằm em nhớ [C]

Một ngày trong veo [Am]

Một mùa nghiêng nghiêng[F]

[Dm] Cánh đồng xa mờ

[Dm] [G] Cánh cò nghiêng cuối trời [C]

Em về nơi ấy [Am]

Một bờ vai xanh [F]

Một dòng tóc xanh [Dm]

Đó là chân trời [Dm]

[G] Hay là mưa cuối trời

[C] Và gió theo em đi về con đường

[Am] Và nắng theo em trên dòng sông vắng

[Dm] Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm

[F] [G] Người đã quên đi những lần em buồn

[C] Từng dấu chân xưa trên đường em về

[Am] Giờ đã ra hoa những nhành hoa vắng

[Dm] Người đã đi qua những lời em kể

[F] [ G] Này giấc mơ trưa bao giờ em về?

[C] Một tiếng chuông chùa [Dm]

[G] Này giấc mơ trưa bao giờ em về?

[C] Một giấc mơ vắng