Tag: news

Nhìn những mùa thu đi

Tự nhiên đến với tôi trong đêm, giọng Khánh Ly hát Nhìn những mùa thu đi. Tôi bắt đầu nghe nhạc Trịnh từ cấp ba, rồi bẵng đi một thời gian dài không nghe nữa. Gần đây khi nghe lại, tôi nhận ra nhiều điều trước đây không để ý. Có người cũng bảo, nghe nhạc Trịnh vào mỗi thời điểm trong cuộc đời lại có những trải nghiệm khác nhau.

2013. 6. Tháng 9 News