Header page

Bộ nhận dạng thương hiệu (CIP)

Hệ thống nhận diện Thương hiệu được bắt đầu bằng tên (Brand name) và biểu trưng (Logo) Thương hiệu, nó được xây dựng dựa trên sự kết hợp của nhiều yếu tố mang tính đồng bộ và nhất quán của Thương hiệu, từ những ứng dụng cơ bản nhất trong kinh doanh là tấm danh thiếp cho đến một website hay một chiến lược quảng cáo rầm rộ. Hệ thống nhận diện Thương hiệu làm tăng thêm nhận thức về thương hiệu, xây dựng tính ổn định và vị thế của doanh nghiệp trên thương trường.

Hệ thống nhận diện Thương hiệu mạnh phải có một ý tưởng cụ thể, khác biệt, dễ nhớ, đáng tin cậy, uyển chuyển, linh động và phải thể hiện được một bản sắc Văn hóa riêng. Điều cần thiết để phát huy tính hiệu quả của một HTND Thương hiệu là tính đại chúng.

Hệ thống nhận diện Thương hiệu là một công cụ quảng bá thương hiệu hữu hiệu, nó là một tài sản cần phải được chăm sóc, quản trị và đầu tư một cách sâu rộng và dài lâu.

“Một Thương hiệu mạnh phải có một Hệ thống nhận diện Thương hiệu mạnh”.

Một thương hiệu mạnh rất có giá trị – vì nó giúp chúng ta có được khách hàng trung thành. Thương hiệu là tài sản, nó bảm đảo lợi nhuận tiềm năng cho doanh nghiệp.

 

***Các sản phẩm tiêu biểu trong bộ Brand:
1- Logo
2- Graphic element
3- Guideline(qui chuẩn font, cách sử dụng logo,…)
4- Namecard
5- Bao thư
6- Tiêu đề giấy thư
7- Bìa kẹp hồ sơ
8- Bìa CD + CD
9- Bảng hiệu công ty
10- Profile công ty
11- Brochure (gấp 3)
12- Flyer (2 mặt)
13- Web cơ bản (Tặng tên miền .com và hosting 1 năm)
14- Chữ ký Email